wei置: 学院首页 > 学院概况 > 电话号ma

管理部门
dang政ban公室6604058 组zhi部6604045

宣传部6604787
工会6604047

ji检委/监察审计处

6609877

人shi处6604044 jiao务处6604064 科技处6604054 学生工作处6604009 / 6604003
团委6604021

招生就ye处
3951923 / 3964369 (南校qu)

计hua财务处
6604042 / 6604011

后勤管理处6604079

bao卫处6604035 6604107(北校qu)3964826(南校qu)

   
jiao学部门
易发苆iaoㄆjiaoüこ萄г裹/a>6609733 易发苆iaoㄆjiaoㄓ牍鎕ua学院6604708 装饰与艺术设计学院6604074 工程管理学院6604114
机电与暖通工程学院6604070 市政与lu桥工程学院 6604218 经济管理学院6604670 公共kejiao学部6604073
军体jiao学部6604078 继续jiao育学院3955175 3996915    
jiao辅部门
tu书馆6609638 6604138 6604148 实xi实训中xin6604134 6604676 易发苆iaoㄆjiaoㄍ缰衳in 6609527 6604224 易发苆iaoㄆjiaoㄉ杓蒲芯恐衳in3965636